Stabilizacja gruntu – województwo Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

Oferujemy usługę stabilizacji gruntu. Stabilizacja gruntu po procesie technologicznym polegającym na zmieszaniu odpowiednio dobranego spoiwa z przygotowanym podłożem pozwala na uzyskanie płyty betonowej o żądanej grubości i parametrów wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami norm oraz specyfikacji technicznych dla wzmocnień podłoża gruntowego i dolnych podbudów nawierzchni drogowych. Stabilizujemy grunt cementem lub spoiwem hydraulicznym. Prace wykonujemy na terenie woj. opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego.
W 2018r. zakupiliśmy nowy recykler i rozsiewacz!
Stabilizację gruntu można zastosować przy:

  • wzmacnianiu i ulepszaniu podłoży drogowych
  • budowie dróg dojazdowych i leśnych
  • wzmacnianiu i ulepszaniu gruntu pod posadzki hal i parkingi
  • budowie ścieżek rowerowych
  • budowie nasypów

Czy stabilizacja gruntu zawsze jest konieczna?

Tego typu usługa znajduje zastosowanie zawsze gdy,  zachodzi potrzeba wyrównania podłoża połączona z zapewnieniem jego wzmocnienia oraz ochrona przez jego opadaniem, zapadaniem się czy innym zmianom na poziomie gruntów (jest to szczególnie ważne, gdy mowa o gruntach budowlanych). Stabilizacja gruntu jest procesem długotrwałym, podczas którego najczęściej ma miejsce stopniowe i kontrolowane wstrzykiwanie w ziemię specjalnego tworzywa – tak zwanego geopolimeru. Takie działanie pozwala ustabilizować podłoże w relatywnie szybki i ekonomiczny sposób, pozwalając uniknąć wstawiania w grunt dodatkowych konstrukcji np. płyt. Istnieją także inne sposoby stabilizacji gruntów, takie jak wspomniane powyżej spoiwa hydrauliczne.

Kiedy należy wykonać stabilizację gruntu?

Stabilizowanie gruntu jest konieczne, wszędzie tam, gdzie mówimy o gruncie zapadającym się, pustkach czy też osuwiskach. Jest to proces, który pomaga również wzmocnić tzw. luźny grunt zasypowy, który również grozi destabilizacją podłoża. Tego typu działania zalecane są w szczególności w przypadku budowania nowych inwestycji – czy to mieszkaniowo-usługowych, czy drogowych. Niejednokrotnie wzmacnianie gruntu jest również wskazane w przypadku budów już istniejących. Oczywiście w tej sytuacji bardzo dużo zależy od rodzaju gleby występującej na danym terenie oraz jej stanu. Ważne są również czynniki dodatkowe takie jak m.in.: szkody górnicze, wietrzenie skał, czy obecności wód gruntowych. Zależnie od rodzaju gleb, podłoże może mieć tendencje do wchłaniania dużej ilości wód, co w konsekwencji przekłada się z czasem na niestabilność całej budowanej konstrukcji. Odpowiednia analiza gruntu poprzedzająca rozpoczęcie prac  pozwala określić, do jakiego stopnia w formie niezmienionej nadaje się on pod budowę oraz jaka metoda powinna zostać zastosowana celem jego usprawnienia.

ZASTANAWIASZ SIĘ O CO ZAPYTAĆ PRZED ZLECENIM Stabilizacji gruntu? CZY USŁUGI stabilizacji gruntu SĄ RÓWNIE ŁATWO DOSTĘPNE SĄ NA TERENIE OPOLA JAK I POZA JEGO OBSZAREM? ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM, W CELU OMÓWIENIA SZCZEGÓŁÓW.