Roboty wyburzeniowe i rozbiórki – województwo Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu wyburzeń i rozbiórek wszelkiego typu obiektów budowlanych i inżynieryjnych. W zależności od potrzeb inwestorów, warunków lokalnych, względów bezpieczeństwa ludzi, obiektów dobieramy odpowiednią technologię robót. Ponadto zajmujemy się wywozem i utylizacją gruzu, drewna oraz stali. Stosujemy metodę mechaniczną przy użyciu specjalistycznego ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Usługi rozbiórkowe realizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Bezpieczne rozbiórki i wyburzenia obiektów – Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

Pomimo tego, że wszelkie prace wyburzeniowe oraz rozbiórki na terenie naszego kraju podlegają określonym przepisom i wytycznym – każda zlecona praca ma charakter indywidualny. Każdorazowo decydują o nim parametry takie jak otoczenie miejsca, który podlegał będzie wyburzeniu, cel powiązany z rozbiórką oraz sposób zagospodarowania odpadów powstałych w efekcie wykonania prac.

Dobrze zrealizowana rozbiórka, daje możliwość powtórnego wykorzystania elementów konstrukcyjnych budynku. Tego typu elementy można demontować z zachowaniem ich struktury. Nie inaczej jak w przypadku wyburzeń – istotny jest właściwy dobór metodologii rozbiórki. Zależna jest ona m.in. od zastanego stanu technicznego obiektu, specyfiki jego konstrukcji, pozostałej infrastruktury technicznej ale również od obecności i odległości obiektów dookoła. Już na pierwszym etapie projektowania prac, niezwykle ważna jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby projekt rozbiórki uwzględniał właściwe zabezpieczenia techniczne.

Nasze realizacje to m.in.:

  • Zaplecze ZHP (Nadleśnictwo Rudziniec)
  • Budynki Leśniczówki (Nadleśnictwo Namysłów)
  • Place betonowe oraz koszary przy ul. Niemodlińskiej w Opolu
  • Budynki infrastruktury technicznej PKP w Opolu
  • Kompleks budynków w Górażdżach
  • Kompleks budynków w Głogówku
  • Ciepłownia ECO w Opolu

ZASTANAWIASZ SIĘ O CO ZAPYTAĆ PRZED ZLECENIM wyburzenia lub rozbiórki? CZY USŁUGI wyburzeniowe i rozbiórkowe SĄ RÓWNIE ŁATWO DOSTĘPNE SĄ NA TERENIE OPOLA JAK I POZA JEGO OBSZAREM? ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NASZYM BIUREM, W CELU OMÓWIENIA SZCZEGÓŁÓW.