KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W
Firma Handlowa „Euro – Standard” Antoni Król Andrzej Król Spółka Komandytowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Firma Handlowa „Euro – Standard” Antoni Król Andrzej Król Spółka Komandytowa
  (dalej ADO) z siedzibą w OPOLU, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, NIP 754-26-26-107 KRS 0000991504
  nr tel. 77 454-72-83, e-mail: info@euro-standard.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy świadczenia usług, na podstawie art.6, ust.1, pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 lat od daty zakończenia współpracy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po 26 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tejże umowy.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.