Trwają prace przy przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chróścicach.

Trwają prace przy przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chróścicach.

Spółka Prowod pozyskała na ten cel z budżetu Unii Europejskiej 846 tys zł, a całość inwestycji to ponad 1 mln zł. Dzięki tej inwestycji w dużej mierze poprawi się gospodarka śmieciami w gminie Dobrzeń Wielki.

W ramach przeprowadzanych prac przez EURO-STANDARD na terenie Punktu powstaną trzy wiaty stalowe, pod którymi składowane będą elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe oraz rzeczy przeznaczone do ponownego użycia. Dbając o komfort pracowników Punktu zostaną zakupione dwa kontenery całoroczne – administracyjny oraz sanitarno-socjalny wraz z wyposażeniem.

Cały teren Punktu zostanie utwardzony i wyłożony kostką brukową, ubytek w postaci leja zostanie zasypany i przystosowany do składowania odpadów. Teren Punktu zostanie ogrodzony, zamontowane zostaną szlabany wjazdowe oraz monitoring. Na potrzeby PSZOK projekt przewiduje również montaż instalacji fotowoltaicznej.

Planowany termin zakończenia robót Marzec 2021 r.