Stabilizacja gruntu – województwo Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

Oferujemy usługę stabilizacji gruntu. Stabilizacja gruntu po procesie technologicznym polegającym na zmieszaniu odpowiednio dobranego spoiwa z przygotowanym podłożem pozwala na uzyskanie płyty betonowej o żądanej grubości i parametrów wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami norm oraz specyfikacji technicznych dla wzmocnień podłoża gruntowego i dolnych podbudów nawierzchni drogowych. Stabilizujemy grunt cementem lub spoiwem hydraulicznym. Prace wykonujemy na terenie woj. opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego.
W 2018r. zakupiliśmy nowy recykler i rozsiewacz!
Stabilizację gruntu można zastosować przy:

  • wzmacnianiu i ulepszaniu podłoży drogowych
  • budowie dróg dojazdowych i leśnych
  • wzmacnianiu i ulepszaniu gruntu pod posadzki hal i parkingi
  • budowie ścieżek rowerowych
  • budowie nasypów