Przyjęcie odpadów budowlanych z kartą odpadu – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, DOLNOŚLĄSKIE

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów remontowo – budowlanych. Zakres tej działalności obejmuje doskonale zorganizowany transport i odbieranie odpadów bezpośrednio z miejsca wytwarzania. Odpady odbieramy od Klientów specjalistycznym transportem. Posiadamy odpowiednie tereny, które pozwalają Nam na sprawne zorganizowanie przyjęcia odpadów i dalszy ich proces zagospodarowania w tym przetwarzanie. W ramach prowadzonej przez Nas działalności firma EURO-STANDARD posiada wszystkie stosowne decyzje, które gwarantują nam działanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w prawie polskim i w trosce o ekologię i ochronę środowiska.
Poniżej znajduje się lista odpadów przyjmowanych przez naszą firmę: gruz ceglany

  • gruz betonowy
  • gruz ceramiczny
  • zmieszane odpady remontowo budowlane
  • odpady z remontów i przebudowy dróg
  • gleba, ziemia w tym kamienie
  • cząstki i pyły, żużle, żwiry
  • pozostałe odpady, na które posiadamy stosowne decyzje