Badanie nośności i zagęszczenia – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, DOLNOŚLĄSKIE

Nasza firma wykonuje badania gruntu płytą statyczną VSS, płytą dynamiczną z GPS, a także sondą. Pozwala to określić zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża, a także niektórych typów podbudów. Badania płytą VSS polegają na pomiarze osiadania gruntu pod płytą przy stopniowym obciążaniu go przy pomocy przeciwwagi. Natomiast pomiary płytą obciążaną dynamiczne nie wymagają obciążenia przeciwwagą. W związku z tym możliwe jest dokonywanie badań nawet w trudno dostępnych miejscach, przykładowo w wykopach czy rowach. Wykorzystywane często przy budowie gazociągów i kanalizacji.
Po wykonaniu badania gruntu otrzymujesz stosowne wydruki oraz opracowane wyniki.