WIELKA inwestycja w PSZOK w mieście OTMUCHÓW

Mieszkańcy gminy Otmuchów będą mogli u siebie składować odpady podlegające segregacji.

Gmina Otmuchów rozpoczęła budowę własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Powstaje on w okolicy ul. Grodkowskiej. Inwestycja finansowana jest ze środków gminy i pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego. Jej koszt to 1,3 mln zł.

„Prace rozpoczęliśmy od wycinki drzew i robót ziemnych. Później zajmiemy się podbudową i sieciami podziemnymi” – mówi Paweł Król, kierownik robót przy budowie otmuchowskiego PSZOKu.

Na terenie przy ul. Grodkowskiej powstanie plac z zapleczem socjalnym, waga samochodowa, wiata magazynowa, a całość będzie oświetlona oraz monitorowana.

Obiekt ma zostać oddany do użytku na początku przyszłego roku.

Więcej informacji w materiale wideo: https://www.facebook.com/watch/?v=221785012386588&extid=6DJgbB8iFfGfAm0T