Ponadstuletni spichlerz do rozbiórki

Z krajobrazu Rzepcz znika ponadstuletni spichlerz oraz kilkanaście innych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jak przekonuje inwestor, rozbiórka była podyktowana złym stanem technicznym budynków, stwarzającym zagrożenie dla mieszkańców.

Rozbiórki zaczęły się gdy okoliczny teren pokrywała 20 cm warstwa śniegu, a skończyły przy malowniczym słońcu widniejącym nad starym młynem, na którego rozbiórkę nie zgodził się konserwator zabytków. „Prace przebiegały bez zarzuty, z wyjątkiem pewnych trudności, mianowicie musieliśmy wyburzyć 13 metrowy spichlerz w okolicy którego z jednej strony znajdowały się inne budynki mieszkalne, a z drugiej ruchliwa droga. Dodatkowo zaraz przy budynku przebiegały przewody napięciowe i telefoniczne. Ponadto musieliśmy w dwóch miejscach dokonać oddzielenia budynków użytkowych od budynków przewidzianych do rozbiórki” – mówi Marcin Król

Inwestor na całość prac przewidział okres 2 miesięcy, natomiast rozbiórki trwały niecałe 3 tygodnie.