NOWOCZESNY PSZOK w Murowie na ukończeniu

„Budowy PSZOKów w polskich miastach wymaga Ministerstwo Środowiska, co wynika z kolei z dyrektyw unijnych. Jeżeli dane miasto będzie starać się o środki unijne na projekty związane z odpadami, to będzie musiało wykazać się posiadaniem właśnie takich Punktów” – mówi Michał Król, kierownik robót przy nowo powstającym obiekcie w Murowie.

Gmina Murów realizuje projekt unijny, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich domach posegregowane śmieci do nowo wybudowanego Punktu Zbiórki Odpadów. Obiekt został wyposażony między innymi w monitoring, led-owe oświetlenie oraz kilka kontenerów sanitarno-socjalnych.