Budowa drogi w Jelczu-Laskowice.

Mieszkańcy Miłoszyc, Chwałowic i Jelcza-Laskowice wspominają, że ich drogi w końcu doczekały się zupełnej modernizacji.

„Teraz to jest kawał drogi równej jak stół” – mówi p. Tomasz, mieszkaniec Miłoszyc.

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z istniejącego gruntu stabilizowanego cementem, nadanie właściwych spadków oraz profilu drogi, regulacje studzienek i zaworów wodnych, a także utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym.

Łącznie wyremontowano 5 dróg o powierzchni ponad 10000 m2.